Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Frankrig og Belgien territorium.

Bønnefokus 17. – 23. juli 2023
FRANKRIG OG BELGIEN TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Jacques DONZÉ og Claude-Evelyne DONZÉ-Roth

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for de unge mennesker, der har besluttet at blive officerer. Lad os bede for deres fortsatte vejledning og deres forberedelse til tjenesten. Bed om, at andre må følge kaldet.
  • Bed for de børn og unge, der skal på ferielejre i løbet af sommeren.
  • Bed for de mange forandringer og opgaveskift i løbet af sommeren.
  • Bed for de økonomiske, ejendomsmæssige og personalemæssige udfordringer i Belgien.
  • Bed for udviklingen af åndelige tilbud i sociale institutioner.
  • Bed for den territoriale strategi om evangelisation samt strategi om at styrke det kirkelige virke i forbindelse med de sociale centre.

Scroll to Top