Weekend med fokus på nådegavebaseret tjeneste

I weekenden den 17. – 19. november indbydes til en weekend, hvor der zoomes ind på de åndelige gaver og opgaver, der kendetegner et levende menighedsliv.

Målet er blandt andet at give den enkelte deltager en bevidstgørelse af, hvilke nådegaver de er udrustet med, samt hvilken tjeneste, de personligt er kaldet til at udføre.

Derfor henvender weekenden sig primært til soldater og medlemmer af Frelsens Hær, som sammen med deres korpsleder eller en anden moden kristen som mentor er indstillet på et forløb, der indledes før og fortsætter efter weekenden. Af samme grund sker tilmelding til weekenden via den lokale korpsleder.

Arbejdet med nådegaverne tager afsæt i bogen ’Tjenestens 3 farver’, som er en del af materialet fra Naturlig Menighedsudvikling. Bogen indeholder blandt andet en ’nådegavetest’, som deltagerne skal udfylde på forhånd.

Nådegaver er ikke afhængige af alder, hvorfor weekenden ikke har en øvre aldersgrænse. Man skal dog være mindst 18 år for at deltage. Prisen for at deltage er 300 kroner og tilmeldingsfristen er seneste den 6. oktober.

Weekenden afholdes i Vejle korps og afsluttes søndag med deltagelse i korpsets gudstjeneste.

Se yderligere information på plakaten herunder og vær velkommen til en weekend, der kan bidrage til, at den enkeltes nådegaver kommer i funktion – og man selv kommer i tjeneste.

Scroll to Top