Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Sydamerikas østlige territorium.

Bønnefokus 18. – 24. september 2023
Sydamerikas østlige territorium
Territorialledere: Obersterne Philip and Sheila Davisson

Bønneemner:

  • Bed for en større synlighed af vore korps, centre og sociale enheder i lokalsamfundet, således at vi gennem relevante programmer kan influere på vore naboers hjerter.
  • Bed om, at vore officerer må få fornyet styrke og trosiver for evangelisering samt åbning af nye udposter og korps.
  • Bed om en åndelig opvågning blandt vore soldater, unge som gamle, som kan føre til, at de hører Guds kald til tjeneste som officerer eller underofficerer i Frelsens Hær.
  • Bed for vore børn og unge, som i denne tid er den mest sårbare del af befolkningen. Mange kæmper med misbrug, ensomhed, fattigdom og mangel på ressourcer til begå sig i og lykkedes i et krævende og konkurrencepræget samfund. Må de hos vor frelser Jesus Kristus og i vore programmer møde en vedvarende og trofast støtte.
  • Bed for vort arbejde blandt udsatte familier, så de må finde et solidt fodfæste i et omskifteligt samfund, præget af mange forvirrende budskaber.

Sydamerikas østlige territorium omfatter de tre lande, Argentina, Paraguay og Uruguay. Læs mere om territoriet via adressen www.ejercitodesalvacion.org.ar/sae_esp/home

Scroll to Top