Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Italien og Grækenland territorium.

Bønnefokus 25. september – 1. oktober 2023
Italien og Grækenland territorium
Territorialledere: Oberstløjtnanterne Andrew og Darlene Morgan

Bønneemner:

Bøn for Italien:

 • Bed om Herrens ledelse i udviklingen af et fremtidigt officersuddannelsesprogram.
 • Bed om, at enkeltpersoner må kunne fornemme og følge Guds kald til at blive officerer.
 • Bed om, at frø, sået ved sommerens lejre for børn, unge og kvinder, må spire og gro.
 • Bed om visdom i den løbende opbygning af relationer til den italienske regering.
 • Bed om Herrens ledelse og medvirken i den fortsatte udvikling af vores PR- og fundraising-indsats.
 • Bed om et frugtbart udbytte af det Territorial Review, der finder sted i denne uge, så vejledningen må udmøntes i et klarere missionsfokus og større effektivitet.

Tak til Gud:

 • Vi takker for vellykkede sommerlejre – de første efter Covid-19.
 • Vi takker for engagerede og glade officerer og soldater.

Bøn for Grækenland:

 • Bed om et positivt resultat af Frelsens Hærs opdaterede juridiske forfatning, der netop er sendt til myndighederne, således at Frelsens Hær lovmæssige forhold er fremtidssikrede.
 • Bed om, at de praktiske og åndelige aftryk, et missionsteam fra USA’s østlige territorium satte i Grækenland i sommer, må rodfæstes og vokse til noget smukt i modtagernes liv. Vi takker Gud for teamets tjenersind og åbenhjertighed, samt de nye venskaber, der blev knyttet.

Tak til Gud:

 • Vi takker for integreret mission, der er i fremgang i Grækenland. Bed om, at de multikulturelle og flersprogede samfundsgrupper i korpsets nærmiljø fortsat må påvirkes af evangeliet, og at Gud må blive kendt og stor på en konkret og håndgribelig måde.
 • Vi takker for familier, der frekventerer vore lokaler. Bed om, at deres liv vil blive forvandlet ved mødet med Kristus og gennem vores officerer, medarbejdere og frivilliges tjeneste.
Scroll to Top