Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder New Zealand, Fiji, Tonga og Samoa territorium.

Bønnefokus 9. – 15. oktober 2023
New Zealand, Fiji, Tonga og Samoa territorium
Territorialledere: Kommandørerne Mark og Julie Campbell

Bønneemner:

NZFTS-territoriet

Tak til Gud:

 • Vi takker Gud for de 130 børne- og ungdomsarbejdere fra hele territoriet, der i juli mødtes til MORE Conference. Vi tror, at dette vil få stor indflydelse på vort virke blandt nye generationer i de kommende år.
 • Vi takker Gud for vort Praying Together initiative, hvor hundredvis af mennesker fra alle de fire nationer forenes i bøn online.
 • Vi takker Gud for ugentlige beretninger om forvandlede liv og mennesker, der kommer til tro på Kristus Jesus.

Bøn til Gud:

 • Bed om, at vi må kunne gøre mere, end vi nogensinde kunne drømme om eller forestille os, når vi samarbejder med Gud, særligt inden for vore tre fokusområder:
  • At se en styrket gennemslagskraft af vores mission
  • At være et godt sted for mennesker at høre til, arbejde, tilbede og tjene
  • At vi må se en langsigtet bæredygtighed
 • Bed om, at vi må opleve større dybde i vor rejse med Gud. Bed om åndelig vækst, dybere discipelskab og at mennesker må vie sig til soldat- og officersskab.

New Zealand

Lov og tak:

 • For de livgivende og livsforvandlende begivenheder, der har fundet sted i New Zealand i de seneste par måneder. Det gælder blandt andet Delve – en weekend, hvor soldater har mulighed for at udforske deres kald til lederskab og officersskab. Det gælder et Brengle Institut med fokus på helliggørelse samt et kombineret officersfællesskab for newzealandske officerer.

Bøn:

 • Bed om, at vi idet vi tager hul på en sæson med strukturelle og procesmæssige ændringer, må have et øget fokus på effektivitet i vores mission.
 • Bed for vore folk, når vi sammen ’rejser gennem forandringer’, herunder særligt deofficerer, der står foran udnævnelsesændringer.

Fiji

Lov og tak:

 • For en fantastisk 50-års jubilæums-turné til forskellige fællesskabsprojekter. Ligesom en fakkel op til de olympiske lege sendes rundt, sendes Frelsens Hærs fane i Fiji rundt fra korps til korps som optakt til territoriets 50-års jubilæumsfestligholdelse. Som en del af dette har hvert korps arbejdet på et projekt til gavn for deres lokalsamfund (Se billede).
 • For nylig mødtes næsten 750 børn over hele Fiji for at lære om Gud gennem Camp in a Box. Børn mødtes i deres lokale korps og deltog i spil og undervisning, tilrettelagt af divisionens børne-team.

Bøn:

 • Bed for planer og forberedelse i forbindelse med generalens besøg i december for at fejre 50-året for Frelsens Hær i Fiji. Dette vil også have deltagelse af officerer samt nogle soldater fra Tonga og Samoa.
 • Bed om, at territoriets fokus på 50-årsfestlighederne må skabe en fornyet iver og nytænkning i missionen i Fiji, så flere mennesker må komme til Kristus.

Tonga

Lov og tak:

 • For forvandlede liv efter en 10-dages Man Up Camp, der blev afholdt i Vava’u i august. Mændene måtte rejse i 24 timer med båd for at komme til Vava’u og 24 timer tilbage igen, men formåede trods dette at nyde et rigt fællesskab og dyb åndelig undervisning om, hvad det vil sige at være en gudfrygtig troende mand i dagens verden.

Bøn:

 • Bed om, at det regionale tema Reset og korpsenes handlingsplaner må udmøntes i en større missionseffekt i hele Tonga.
 • Bed for en vedvarende finansiering af alkohol- og narko-indsatsen, som er så afgørende for regionen.

Samoa

Lov og tak:

 • For åbningen af nye faciliteter i Apia og for den positive indvirkning, dette har haft på både menigheden og lokalsamfundet.
 • For gruppen på op til 40 børn og voksne, der trofast mødes ugentligt for at bede for deres korps og nation.

Bøn:

 • Bed for visdom til at udvikle det landet og faciliteterne til størst mulig missionseffekt.
 • Bed for en vedvarende finansiering af alkohol- og narko-indsatsen, som er så afgørende for regionen.
Scroll to Top