Med ny aftale sikres hjemløse og udsattes ret til bankkonto

Selvom man som borger har ret til en bankkonto, har en række sager vist, at hjemløse og udsatte har store udfordringer med at oprette en konto. Derfor har erhvervsminister Morten Bødskov sammen med Finans Danmark, Kommunernes Landsforening, Frelsens Hær og en række andre organisationer indgået en aftale for at sikre de udsattes rettigheder.

Aftalen betyder et styrket samarbejde og en hurtigere håndtering af de udfordringer, de udsatte kæmper med, når de ønsker at åbne en konto. Udfordringerne kan for eksempel være manglende folkeregisteradresse, eller at man som Hus Forbi-sælger bruger sin private konto ’erhvervsmæssigt’.

Disse problemer og løsninger skal fremover blandt andet drøftes i et nyt forum for Finans Danmark, KL og de relevante organisationer.

Adgang til egen konto og ydelser

Erhvervsminister Morten Bødskov glæder sig over aftalen, som ikke alene styrker udsattes ret til egen konto, men også til økonomiske ydelser, de har krav på.

”Vi har som samfund et stort ansvar for at beskytte borgernes rettigheder og det gælder særligt, når vi taler om socialt udsatte. Vi har desværre set sager, hvor borgere ikke har kunnet få adgang til en konto i en bank, der i sidste ende betyder, at de ikke har haft adgang til deres egne penge eller ydelser, de har krav på.”

”Derfor er jeg glad for, at både Finans Danmark, KL og organisationerne bag de socialt udsatte borgere har løftet ansvaret, så vi i dag står med en aftale, der skal sikre, at de udsatte borgere får en reel adgang til en bankkonto,” siger han.

Vigtigt skridt mod eksklusion

Den glæde deler han med Frelsens Hærs informations- og forvaltningschef Lars Lydholm, der kalder aftalen en vigtigt skridt mod eksklusion af borgere i samfundet.

“At have en bankkonto er en basal rettighed. Vi glæder os derfor over, at der er en aftale, og at der i samtalerne har været en vilje til at finde løsninger. Det er et vigtigt skridt mod at sikre, at ingen bliver ekskluderet fra vort samfund.”

Parterne bag aftalen

Som tidligere omtalt på Frelsens Hærs hjemmeside, har erhvervsministeren foruden Frelsens Hær samlet en række relevante partere, Finans Danmark, KL, Stenbroens Jurister, Gadejuristen, Hus Forbi, Rådet for Socialt Udsatte, SAND – de hjemløses landsorganisation og SIND – Landsforening for psykisk sundhed, for at finde holdbare løsninger på problemet.

Arbejdet har fundet sted over nogle måneder, og aftalen blev i dag endelig bekræftet ved et ministerbesøg hos Hus Forbi i Vanløse (billederne her til højre), hvor også Lars Lydholm på Frelsens Hærs vegne deltog.

Retten til en basal bankkonto

Den fælles aftale omhandler blandt andet retten til en basal bankkonto, hvilket er en konto, hvor en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, anvende betalingsservice, få tilknyttet et betalingskort og få adgang til netbank.

Ifølge loven har alle EU-borgere som udgangspunkt ret til at få en basal betalings-konto i en dansk bank.

Når banken modtager en anmodning om at åbne en basal betalingskonto, skal banken hurtigst muligt og inden for 10 dage behandle anmodningen, når den er fuldt oplyst.

Links til tekster

Den fulde aftaletekst findes på Erhvervsministeriets hjemmeside og kan læses ved at klikke her.

Et faktaark om adgang til en basal betalingskonto er ligeledes tilgængelig på Erhvervsministeriets hjemmeside og kan læses ved at klikke her.

Scroll to Top