Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Papua Ny Guinea og Salomonøernes territorium.

Bønnefokus 13. – 19. november 2023
Papua Ny Guinea og Salomonøernes territorium (PNGS-territorium)
Territorialledere: Obersterne Chris og Tilitah Goa

Bønneemner:

 • Tak til Gud for mændenes weekend og for den territoriale kvindelejr. Gennem lejrene blev mange liv forvandlede ved Helligåndens kraft.
 • Tak Gud for, at PNGS-territoriet trods mange udfordringer fortsat planter nye menigheder, indvier nye soldater og udvider det aktive officerskorps år for år.
 • Tak Gud for mange unge mennesker i Frelsens Hær. Bed om, at han vil beskytte dem, og at de må nå deres fulde potentiale i kirken, i Papua Ny Guinea og på Salomonøerne.
 • Bed for en smidig overgang af lederskabet, idet de finder sig til rette i deres roller, TC og TPWM, obersterne Chris og Tilitah Goa, samt chefsekretær og TSWM, oberstløjtnanterne Garth og Suzanne Stevenson (alle tiltrådt den 1. september 2023).
 • Bed for officerernes fysiske helbred. Mange gør tjeneste i fjerntliggende områder af territoriet, ligesom de må leve med et utilstrækkeligt nationalt sundhedssystem.
 • Bed for de af vore officerers børn, der er adskilt fra deres forældre på grund af mangel på tilstrækkelig skolegang i store dele af Papua Ny Guinea.  Vi takker Gud for den internationale støtte, der gør det muligt for territoriet at dække udgifterne til skolepenge for officerernes børn.
 • Bed for lederskabet på Salomonøerne, majorerne Robert og Vanessa Evans, idet de ihærdigt implementerer deres distriktsudviklingsstrategi for at udvikle lokale ledere, forbedre økonomisk bæredygtighed og øge deres missionale fodaftryk.
 • Bed for den fortsatte implementering af den territoriale strategiplan: Rebuild-Restore-Renew-2025 (genopbyg-genopret-forny-2025), idet vi adresserer territoriets prioriteter under søjlerne, helliggørelse, tjeneste, bæredygtighed og strategi.
 • Bed for lanceringen af det territoriale tema for 2024: ‘Genopret og forny – et år med fornyelse’. ”Troværdigt er det ord og al modtagelse værd! For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største.” (1. Timotheus 1,15). Fokus på evangelisering og discipelskab med vægt på sjæles frelse, kontakt til mennesker i samfundet og mennesker, der allerede er knyttet til Frelsens Hær.
 • Bed for forberedelserne af officersudnævnelser i Port Moresby i december.
 • Bed om, at salvationisterne må modnes i deres tro på Herren Jesus Kristus, og at de effektivt må kunne nå ud til dem, der endnu ikke er frelst.
 • Bed om, at salvationisterne må sættes fri for frygt for lokales trolddomspraksis og religiøsitet.
Scroll to Top