Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Indiens vestlige territorium.

Bønnefokus 6. – 12. november 2023
Indiens vestlige territorium
Territorialledere: Kommandørerne Daniel Raju Dasari og Baby Sarojini Dasari

Bønneemner:

Tak til Gud:

 • Tak Gud for vort folks åndelige liv.
 • Tak Gud for undervisning af underofficerer, der finder sted i forskellige divisioner.
 • Ved Guds nåde er der i år optaget 15 kadetter til sessionen Champions of the Mission på officersskolen.

Bøn til Gud:

 • Bed for det ungdomsråd, der blev indledt i slutningen af oktober og fortsætter i november. De unge må styrkes og opmuntres.
 • Territoriet arbejder under temaet ’Tid til at være hellig’ (1. Petersbrev 1,16). Hver aktivitet og ethvert program må være en hjælp til at større fordybelse i hellighed. Bed om, at hver soldat og officer må følge Guds ord om at være hellig.
 • Territoriet arbejder på den territoriale strategiplan for 2024-2028. Bed om, at Gud Helligånd må lede teamet i den rigtige retning i dets færdiggørelse af strategien.
 • Territoriet arbejder på bedre lederskabsudvikling blandt soldater, underofficerer, unge og officerer, så vor åndelige tjeneste må styrkes. Konkret planlægger territoriet at skabe et lederudviklings-træningscenter, der skal udruste 1200 mennesker til lederskab – herunder soldater, unge, underofficerer, officerer og kvindelige officerer i 2023-24.
 • Afdelingen for arbejdet blandt kvinder afholder seminarer for underofficerer og korpsofficerer for at opmuntre og styrke dem til frugtbar tjeneste. Bed for arbejdet blandt kvinder.
 • Vore planer for selvforsørgelse berører ejendomsrenoveringer. Bed om, at Gud må vejlede og give os den rette kundskab til at gøre tingene på den rette måde.
 • Bed om, at udvidelsen af arbejdet må føre til vækst. For nylig har territoriet udnævnt nye officerer i nabo-delstaten Goa for at formidle evangeliet og indlede Frelsens Hærs virke der. Bed om, at arbejdet må vokse i Goa.
 • Andre nabostat er Madhya Pradesh, Rajasthan og Chhattisgarh. I disse delstater arbejder nogle få officerer på at udvikle og udvide Frelsens Hærs virke, men de møder stor modstand fra meget stærke ikke-kristne og andre regionale grupperinger. Bed om mod, styrke og beskyttelse for vore officerer og soldater i tjenesten med at forkynde evangeliet.
Scroll to Top