Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Norge, Island og Færøerne territorium.

Bønnefokus 4. – 10. december 2023
Norge, Island og Færøerne territorium
Territorialledere: Kommandørerne Knud og Lisbeth Welander

Bønneemner:

Norge:

  • Bed for alle, der søger hjælpe i vore velfærdscentre og korps i en vanskelig tid med stigende priser. Det er vor bøn, at de må føle sig værdsatte og sete.
  • Bed for alle officerer, medarbejdere og frivillige, der står i frontlinjen og møder disse mennesker. Bed om, at de må finde styrke, mod og velsignelse.
  • Bed for børn, unge og familier, der på forskellige måder deltager i vores programmer.
  • Vi er taknemmelige for, at vi fortsat har kapacitet til at kunne støtte mennesker i en vanskelig tid med økonomiske udfordringer.

Færøerne:

  • Bed for alle vore vidunderlige unge mennesker. At de må være beskyttede og bevidste om, hvad de tror på.
  • Bed om, at vi må vokse, og at nye mennesker må finde Jesus som deres frelser.
  • Bed om, at vi må få gode medarbejdere og frivillige til arbejdet.
  • Bed om, at vi må have en god funktion i det samfund, vi lever i.

Island:

  • Bed om, at Gud i vores korps og andre steder, hvor vi arbejder, vil hjælpe os med at tage os af de mennesker, han har sendt til os, samt give os mod og styrke til fortsat at være et inkluderende fællesskab for alle, der kommer og deltager i vore aktiviteter.
  • Bed for den aktuelle situation på Island med vulkanen ved Grindavik. Bed for de mennesker, der er nødt til at forlade deres hjem og leve med usikkerhed om den fortsatte udvikling.
Scroll to Top