Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder USA’s centrale territorium.

Bønnefokus 27. november – 3. december 2023
USA’s centrale territorium
Territorialledere: Kommandør Evie Diaz 

Bønneemner:

  • Bed om, at flere mennesker må ledes til Jesus.
  • Bed om, at flere må respondere på kaldet til officersskab og til at blive underofficerer.
  • Bed for en vellykket fundraising-sæson.
  • Bed om, at der må træffes vise og gudfrygtige beslutninger på alle områder.
Scroll to Top