Officerssamling inspirerede til et helligt liv, der ’flyder over’ til andre

Ved en officerssamling på Vissenbjerg Storkro mandag og tirsdag i denne uge blev der på en særlig måde sat fokus på spændingsfeltet mellem kristenlivets idealer og realiteter – hvor man på én gang må vedkende sig at være syndig og fejlfuld og samtidig stræbe efter helliggørelse og Kristuslighed.

Oberst Geoff Webb.

En åndelig sandhed, underviserne, obersterne Geoff og Kalie Webb, blandt andet indkredsede med det latinske citat af Martin Luther: ’Simul justus et peccator’ – ’På én gang retfærdig og synder’.

Det australske officerspar gør for tiden tjeneste som henholdsvis personlige sekretær for generalen og undersekretær for Frelsens Hærs Asien-zone på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London, og tiltræder til februar som territorialledere for Frelsens Hær i Kenyas vest-territorium. Indtil december sidste år var de i tre år ledere for Frelsens Hær i Pakistan.

Et helligt liv, der ’flyder over’

Oberst Kalie Webb.

En erfaring fra det sidstnævnte kom til at tjene som ét ud af mange gode pointer omkring kaldet til et helligt liv – samt det aspekt, at helliggørelse er en del af vort kristne vidnesbyrd i verden.

I Pakistan er der således stærke restriktioner mod mission og evangelisation, hvilket betyder, at man som kristen i det overvejende muslimske land i mange sammenhænge er henvist til primært at forkynde med sine handlinger, sin levevis og sit sindelag.

Et nøglebegreb i parrets undervisningen var således ’overflow’, forstået på den måde, at helliggørelse ikke begrænser sig til forholdet mellem det enkelte menneske og Gud, men også den enkeltes forhold til sin næste og omverden. Et kristenliv, hvor Guds virke i os må ’flyde over’, ses og mærkes af andre. En pointe, der blandt andet blev formuleret i følgende oneliner:

‘Jesus came to reflect the Father to us, and the Spirit came to reflect Jesu in us’ – ‘Jesus kom for at afspejle Faderen for os, og Ånden kom for at afspejle Jesus i os’.

Hellighed er helhed

Gennem lærerige oplæg, gruppedrøftelser og panelsamtaler blev der i løbet af todages-seminaret delt mange åbenhjertige tilgange til, hvad der henholdsvis kan fremme eller hindre helliggørelsens værk i den enkeltes liv, ligesom mange erfaringer fra det personlige andagtsliv, konkrete redskaber og åndelige discipliner blev udvekslet mellem deltagerne.

Udbyttet, der for mange stod tilbage efter samlingen, var således, at netop fordi, vi står i et spændingsfelt mellem hellighed og halvhed, må være bevidste om vor gudsrelation og vort kald til at ligne ham.

’Hellighed er helhed,’ lød en af mange påmindelser i undervisningen – og samtidig en beskrivelse af, hvordan vort trosliv kan afspejles i hverdagen og ’flyde over’ til andre.

Scroll to Top