Næstekærlig faste – dag 24: Vær ydmyg

I fastetiden gives her en daglig udfordring til, hvordan man fra askeonsdag til påskedag kan ’faste’ fra sit personlige forbrug af tv, søde sager eller sociale medier mod til gengæld at vægte venlige handlinger, kvalitetstid og støtte til andre.

Sammen med et skriftsted fra Bibelen til refleksion bringes en konkret opfordring til efterfølgelse.

Opfordringen i dag, tirsdag den 12. marts lyder således: Vær ydmyg.

  • Skriftsted: Filipperbrevet 2,3: “Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.”
  • En venlig gestus: Vis ydmyghed ved bevidst at sætte andres behov før dine egne.

Det er muligt at finde yderligere materiale (på engelsk) om udfordringen til næstekærlig faste – blandt andet til promovering på sociale medier på adressen sar.my/spirituallife

Scroll to Top