Forårshilsen og information fra bestyrelsen

Kære officerer, soldater, civile medlemmer, ansatte, frivillige og venner af Frelsens Hær i Danmark og Grønland.

Foråret har meldt sin ankomst, og vi kan se tilbage på en begivenhedsrig vinter – sikkert også på det personlige plan. I alle dele af Frelsens Hær, lokalt og nationalt, er der sket rigtig meget, og listen over ”takke-emner” er lang. Vi er derfor både glade og taknemmelig for alt, hvad der takket være mange af jer har fundet sted.

Vi tror, der er ”håb og liv i Jesus”, og at Gud er al kilde til vækst og giver kraft til liv og forvandling. Jeg vil gerne opmuntre os alle til at dele de gode historier og opmuntre hinanden. Når profeten Esajas på vegne af Gud siger ”Nu skaber jeg noget nyt”, siger han i det samme kapitel (Esajas Bog 43), at de, som ser det nye, skal fortælle om det. Samtidig skal vi ærligt tale om og gribe fat i de ting, der ikke opleves gode og have mod og vilje til at gøre en indsats for at skabe forbedringer.

Bestyrelsen havde årets første møde lørdag den 24. februar og fik her opdateringer om meget af det, der har fundet sted i territoriet:

  • Blandt andet har Frelsens Hær i Grønland modtaget fem millioner kroner fra finansloven, fordelt over perioden 2024-27. Det er en stor anerkendelse af vores arbejde der.
  • Det sker også mange spændende ting i Genbrug med ny profilering, visualiseret med ”Tak – Genbrug med hjertet” samt åbninger af flere nye butikker. Læs gerne mere på www.tak.dk

Bestyrelsen blev ligeledes opdateret på det arbejde, som nu gradvist sættes i gang i hele Frelsens Hær, baseret på den nye territoriale strategi (som beskrevet i strategibogen) samt Frelsens Hærs mission og værdier. Nogle konkrete og målbare tiltag og planer vil løbende blive meldt ud, blandt andet en kampagne for at få flere soldater og civile medlemmer. Ligeledes vil det blive sikret, at der et fælles undervisningsoplæg tilgængeligt for alle, som vil lære mere om Frelsens Hær, hvem vi er, hvad vi står for og hvad vort tros- og værdigrundlag er.

Selvom Frelsens Hærs økonomiske situation er radikalt forbedret i forhold til for nogle år siden, ser bestyrelsen, at vi fortsat har et arbejde foran os for at få en stabil og god langsigtet økonomi. Derfor vil dette fremover være et fokus, ligesom en nedsat arbejdsgruppe vil fokusere specielt på dette og komme med forslag til bestyrelsen om, hvilke yderligere tiltag og principper, der vil være nødvendige og gavnlige for vor mission og strategi.

Af andre konkrete sager, som bestyrelsen på sit møde traf beslutning om, kan nævnes en instruks for Frelsens Hærs interne revision samt køb af ny ejendom til Frelsens Hær på Bornholm.

Bestyrelsen har et langsigtet perspektiv i både sit ansvar og i de overordnede strategiske planer. Meget af den daglige drift er overladt til forvaltningsrådet, afdelingsledere samt andre råd som eksempelvis ejendomsrådet og genbrugsrådet. Bestyrelsen godkender årsbudgetter og behandler store sager såsom køb og salg af ejendom.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. maj, hvor en gennemgang og godkendelse af årsregnskabet for 2023 vil blive hovedtemaet.

På vegne af Frelsens Hærs bestyrelse,

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top