Intern information er et fællesansvar

Intern information er et fællesansvar. Derfor vil Frelsens Hærs ledelse gøre det tydeligt, hvordan den skriftlige, interne kommunikation fremover formidles til officerer, medlemmer, ansatte og frivillige – samt understrege det personlige ansvar for at holde sig velorienteret.

Den teknologiske udvikling har for længst sat digital kommunikation i front. Både e-mails, sociale medier og websites indgår således naturligt i Frelsens Hærs formidling. Ikke mindst i forbindelse med intern kommunikation stiller dette et øget krav til såvel afsendere som modtagere.

Det betyder, at al vigtig intern information, der har en bred målgruppe, fremover gøres tilgængelig på FH-portalen. Det sker med en forventning om, at alle officerer og ansatte daglig læser det, der lægges ud her.

FH-portalen er intern hovedkanal

Internt har FH-portalen siden 2014 formildet information til officerer, medlemmer, ansatte og frivillige. Sådan vil det også fortsat være, ligesom Frelsens Hærs ledelse yderligere ønsker at udnytte portalens potentiale og gøre den til primær kanal for intern kommunikation.

Det betyder, at al vigtig intern information, der har en bred målgruppe, fremover gøres tilgængelig på FH-portalen. Det sker med en forventning om, at alle officerer og ansatte dagligt læser det, der lægges ud her.

FH-portalen bliver med andre ord hovedkanal for intern kommunikation, og den redigeres på vegne af ledelsen af major Levi Giversen. Dens funktioner og redskaber vil i lighed med indholdet kontinuerligt blive udviklet og forbedret indenfor de rammer og ressourcer, der er til stede.

Betoningen af ledelses-informationer ændrer naturligvis ikke på portalen som medie for andre relevante nyheder, rapporter fra korpsene om begivenheder som soldaterindvielser og lignende.

E-mails udsendes efter behov

Der vil selvsagt også fortsat blive udsendt e-mails fra Frelsens Hærs ledelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. FH-portalen jo er et åbent medie på internettet, og der vil være sager, som ikke er relevante at dele med et bredt publikum. Den hidtidige praksis med ’bulletiner’ fra ledelsen ophører imidlertid. I stedet vil denne type e-mails blive angivet som eksempelvis ’information fra ledelsen’.

Det er ligeledes en selvfølge, at e-mails, der sendes fra ledelsen og fra hovedkvarterets afdelinger, læses dagligt og besvares, hvor dette efterspørges. 

Service for pensionerede officerer

Ikke alle Frelsens Hærs pensionerede officerer har e-mails eller er koblet på internettet. Denne lille men højt prioriterede målgruppe får jævnlig tilsendt et nyhedsbrev med posten. Major Pia Mogensen har dette som et af sine ansvarsområder og sørger for, at al vigtig og relevant information formidles i disse breve.

Ved en gensidig indsats er det håbet, at det interne informationsniveau i Frelsens Hær må styrkes.

Jan Risan
Chefsekretær/Souschef

Scroll to Top