Forflytninger 2021

I løbet af foråret og sommeren 2021 foretages en række forandringer og forflytninger i Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Se forflytningslisten herunder.

Pr. 1. marts

Oberstløjtnant Bo Jeppsson: Korpsleder, Templet (deltid i tillæg til nuværende ordre).

Løjtnant Chris Hull: Korpsleder, Templet.

Major Else Marie Sørensen: Handelssekretær med ansvar for receptionen og medarbejder ved ledelseskontoret.

Pr. 1. april

Major Inge Lise Larsen: Ressourceofficer Aarhus korps (deltid).

Løjtnant Louise Hull: Ressourceofficer Pakhuset (50%) i tillæg til nuværende ordre i genbrug (50%) frem til 30. juni 2021.

Pr. 1. juli

Oberstløjtnant Bo Jeppsson: Korpsleder Templet (80 %) i tillæg til nuværende ordre som Aspirantsekretær (20%).

Major Hanne Wahl: Distriktsleder Øst.

Major Jens Nielsen: Distriktsleder Vest.

Løjtnant Louise Hull: Distriktsofficer FHB&U, distrikt Øst (50%).

Sergent Tenna Jamrath: Ressourceofficer Valby korps (100%).

Løjtnant Ingrid Munk: Korpsleder Horsens.

Løjtnant Benny Munk: Korpsleder Horsens.

Pr. 1. august

Kaptajn Magdalena Pedersen: Korpsleder Nørrebro (daglig leder med overordnet ansvar).

Major Lone Hertz: Korpsleder Nørrebro.

Kaptajn Nathanaël Münch: Korpsleder Nuuk, Grønland.

Kaptajn Maria Mader: Korpsleder Nakskov.

Kaptajn Martin Mader: Korpsleder Nakskov.

Øvrige meddelelser

Nye fordelinger af opgaver:

Major Kjersti Risan: Daglig leder for FHB&U, HK i tillæg til nuværende opgaver.

Mia Krag: Distriktsmedarbejder i FHB&U, distrikt Vest (50%) og Børne- og ungdomskonsulent, FHB&U nationalt (50%) pr. 1. juli.

Maria Andersen: U-landsprojekter (50%) og programafdelingen (50%) pr. 1. januar.

Seniorarbejdet: Under programchefen.

Statistik: Under chefsekretæren.

Korps:

Skagen korps: Bliver pr. 1. april en udpost under Frederikshavn korps.

Roskilde korps: Major John Wahl vil pr. d.d. lede og koordinere styregruppe i korpset.

Nørrebro: Daglig leder for Nørrebro korps Maj-Britt Lysgaard-Madsen pensioneres i oktober og stillingen bliver 1.august overtaget af Magdalena Pedersen.

Følgende korps arbejdes der med at finde gode ledelsesløsninger for fra sommeren: Vejle, Esbjerg, Valby og Aarhus korps.

Afslutter tjeneste:

Kaptajn Petura Haraldsen afslutter sin officerstjeneste inden sommeren. Dette sker efter eget ønske.                            

Ud af landet:

Løjtnant Josephine Münch overføres til udlandstjeneste pr. august.

Sergenterne Eydritt og Jan Marseille påbegynder officersuddannelse som kadetter ved Officersskolen i Norge pr. august.

Organisationsændringer:

For øvrige informationer om organisationsændringer henvises til en separat nyhedsopdatering på FH-portalen om dette – klik her.

23. februar 2021

På vegne af territoriallederen,

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top