Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Indiens Øst-territorium.

Bønnefokus 13. – 19. september 2021
INDIENS ØST-TERRITORIUM
Territorialleder: Kommandør Nemkhanching (Nu-i)

Bønneemner:

  • Bed om åndelig fornyelse blandt officerer samt indvielse og dedikation til at tjene samfundet. Bed også for Frelsens Hærs nuværende og fremtidige virke i territoriet.
  • Bed for den aktuelle officersuddannelse af 29 kadetter (’Messenger of reconciliation session’ 2020 – 2022), da det ikke som planlagt har været muligt at sende disse ud i korpspraktik, hvilket er en væsentlig del af uddannelsen.
  • Indiens Øst-territoriums FCRA-konto suspenderes af den indiske regering, hvilket gør det umuligt at modtage midler fra IHK eller udlandet. Hvis ikke regeringen trækker suspensionen tilbage, risikerer territoriets arbejde at stå over for store udfordringer i vore forskellige programmer og vil hindre arbejdet i at fungere ubesværet.
  • Bed for generalens foreslåede besøg til Indiens Øst-territorium, som er berammet til den 17. – 23. januar 2022. Et besøg, hvor forhåbningen er, at programmet vil føre til åndelig forvandling i territoriet.
  • Bed for mennesker, der lider på grund af corona-pandemien i krop, sind og ånd, da gudstjeneste ikke har kunnet gennemføres som følge af pandemien siden marts 2020.
  • Indiens Øst-territorium har 270 aktive officerer, 104 pensionerede officerer, 15 ’Auxiliary Captains’, 42.556 soldater og 12.533 juniorsoldater. Syv soldater er døde på grund af corona-pandemien, og mange medlemmer af Frelsens Hær modtager i øjeblikket behandling via Covid 19-klinikker. Bed for alle.
  • Indiens Øst-territoriums er funktionsdygtigt, idet al virksomhed opretholdes ved hjælp af salvationisternes lokale offergaver. Men Covid 19-pandemien har i høj grad ramt de territoriale indtægter, idet kirker siden april 2021 har været lukkede, og det ikke har været muligt at gennemføre kirkelige aktiviteter eller sammenkomster. Hvis situationen ikke bliver løst hurtigt, kan der opstå en finansiel krise, idet territoriet aktuelt er afhængige af lokale indtægter.
  • Som følge af FCRA-suspensionen er vi ikke i stand til at sende midler til Nepal, som er tilknyttet Indiens Øst-territorium. Dette påvirker tjenesten for Gud i Nepal.
  • Bed for fred i Mizoram og Assam (nabostater), da der pågår en statslig grænsestrid, som kan forøges til det værre og koste både liv og økonomi.
Scroll to Top