Frelsens Hær uddeler mad og vand i tørkeramte Kenya

Østafrika befinder sig i øjeblikket i en ekstrem tørke- og fødevarekrise, der er forårsaget af mangel på regn og forstærkes af klimaforandringer, kornmangel og andre internationale kriser. I Kenya yder Frelsens Hær derfor fødevarehjælp til skolebørn og landbrugssamfund.

Mange mennesker i Kenya kæmper med næsten uoverkommelige priser for basisfødevarer og vand. Det skyldes en uheldig kombination af omstændigheder som manglende regn i fem år, stigende kornpriser på grund af krigen i Ukraine og vanskeligheder med transport og arbejdskraft som følge af covid-19-pandemien. 

Ifølge FN har den manglende regn ført til svigtende høstudbytte, døde husdyr og mangel på mad for 3,1 millioner mennesker, hvilket er en fordobling i forhold til antallet i 2021, der lå på 1,4 millioner mennesker.

Frelsens Hær i Kenya, der er består af et østligt og vestligt territorium, forsøger at yde hjælp til befolkningen i de værst ramte områder.

Gratis skolemad og færre skolepenge

Kaptajn Benjamin Omugah, der er beredskabsofficer for Kenya Vest-territoriet, fortæller, at Turkana, der er den fattigste region i Kenya, har kæmpet med høje fødevarepriser og forringelse af fødevaresikkerheden siden 2017, hvilket han tilskriver stadigt mere mærkbare klimaforandringer.

Knapheden på penge og mad rammer også børnenes skolegang. Når en stor del af indkomsten skal bruges på mad og vand, kniber det for forældrene at kunne betale skolepenge, hvorfor mange børn er nødsaget til at droppe ud.

For skolerne forstærkes problemet yderligere, idet de manglende indbetalinger fra familierne, gør det svært at klare skolernes udgifter. Konkret betyder det, at penge, skolerne skulle bruge på bespisning af eleverne, nu i stedet går til andre udgiftsposter.

For at løse denne dobbelte udfordring, har Frelsens Hær etableret et ‘Food for Fees’-initiativ. Det betyder, at Frelsens Hær leverer mad til skolerne, mod at skolerne minimerer skolebetalingen, idet de sparer udgifterne på skolemad. En løsning, der gavner alle parter og ikke mindst tilskynder forældre til fortsat at sende deres børn i skole. 

Initiativet betyder, at Frelsens Hær sørger for mad til 50 grundskoler og ni gymnasier i det nordlige Turkana. Projektet sikrer, at hvert barn får tre hovedmåltider og to snacks om dagen i foreløbig tre måneder. Skoler, der ikke selv har adgang til vand, vil desuden få leveret vand af Frelsens Hærs tankvogn.

Fødevarepakker til skoler og landbrug

Også i Kenyas Øst-territorium har Frelsens Hær fokus på skoleelever. Hæren vil her sikre skolebørn et nærende måltid om dagen i tre måneder, ligesom børnene vil modtage hygiejneartikler. Hjælpen gives til 24 lokale skoler, hvoraf de 18 drives af Frelsens Hær.

Herudover har Frelsens Hær taget initiativ til at hjælpe territoriets landbrugssamfund, der står i en meget presset situation. Den næste regntid er berammet til slutningen af oktober, men hvis den endnu engang udebliver, vil det forsinke høsten i to måneder. Derfor vil Frelsens Hær yde fødevarebistand, så landbrugssamfund kan klare sig i tre måneder.

“Tørken er en trussel mod både dyr og menneskeliv. Inflationen er for høj, og prisen på basale varer er uholdbar,” konkluderer territoriets beredskabsofficer, kaptajn Isaac Kyale, der oplyser, at der distribueres fødevarepakker til 2327 husstande i 83 lokalsamfund. Hver pakke indeholder majs, bønner og madolie samt personlige hygiejneartikler, herunder tre sæbestykker på et kilo.

Scroll to Top