Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Danmark og Grønland Territorium.

Bønnefokus 3. – 9. april 2023
DANMARK OG GRØNLAND TERRITORIUM
Territorialledere: Oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan

Bønneemner:

Tak til Gud:

  • for 10 års virke i Grønland og muligheden for at fejre jubilæet april i år sammen med internationale gæster.
  • for et vigtigt økonomisk vendepunkt for vort territorium. Gud har bevist sin trofasthed på måder, vi ikke kunnet have kunnet forestille os. Vi føler os velsignet ud over alle grænser.
  • for muligheder for en socialt opsøgende indsats til det størst mulige antal mennesker nogensinde, henholdsvis med jule- og vinterhjælp (blandt andet som følge af inflationen). Alle korps og centre har taget ansvar og engageret sig i at række ud og hjælpe. Relationer er blevet knyttet, og mange blevet bedt med.
  • for en række nye missionspartnere inden for territoriet, såsom donorer, fonde, myndighedsrepræsentanter etc., der giver os mulighed for at drømme stort og udvikle arbejdet på nye måder.

Bed til Gud:

  • for processen med at udforme en territorial strategi for vort arbejde. Vi ønsker at følge og tjene, hvor Gud leder – og implementere strategien sammen med vore medarbejdere.
  • for børn og unge – at vi må være i stand til at nå forskellige grupper af børn og unge, og at trosfyldte mødesteder kan skabes.
  • for den territoriale festival ’Håb og liv i Jesus’, som afholdes den 9. – 11. juni. Bed om, at festivalen må føre til åndelige gennembrud og livslang indvielse.
Scroll to Top