General Lyndon og kommandør Bronwyn Buckingham budt velkommen

Søndag den 3. september bød den internationale Frelsens Hær officielt general Lyndon Buckingham og kommandør Bronwyn Buckingham velkommen som henholdsvis verdensleder for Frelsens Hær og verdenspræsident for Frelsens Hærs kvindearbejde.

Til marchtoner fra The International Staff Band, klapsalver fra forsamlingen og anført af danske kaptajn Heidie Bradbury som fanebærer ankom de nye internationale ledere til det officielle velkomstmøde i Regent Hall i London. Her ventede foruden de fysisk fremmødte, talrige seere verden rundt via internettet (se link til livestreaming under teksten her).

General Lyndon Buckingham og kommandør Bronwyn Buckingham ankommer.

Velkomst og invitation til tjeneste

Kommandørerne Edward og Shelley Hill, henholdsvis stabschef og international sekretær for Frelsens Hærs kvindearbejde, ledte mødet, der også fik karakter af inspirerende ’peptalk’ til den verdensvide forsamling. Stabschefen rettede således sin velkomsthilsen mod såvel aftenens hovedpersoner som tilhørerne, hvoraf flertallet fulgte med online.

”Velkommen til vore nye internationale ledere, general Lyndon og kommandør Bronwyn Buckingham. Vi har stor beundring og respekt for jer, giver jer vores fulde støtte i jeres nye tjeneste og ser med positiv forventning på fremtidens Frelsens Hær,” sagde han, hvorefter han hilste forsamlingen med en udfordring til at melde sig til tjeneste.

”Generalen blev ikke valgt og jeg heller ikke udnævnt til at lede an i en effektiv afvikling af Frelsens Hærs åndelige virke. Derimod er vores vision en stadigt voksende hær. Ikke blot nogle steder i verden, men i alle zoner. Vort spørgsmål er derfor: Vi I virke sammen med os?”

Bøn om nærvær, beskyttelse og visdom

De internationale lederes familie var kommet helt fra New Zealand for at deltage i velkomsten.

Herefter bad han en bøn om Guds velsignelse over generalen og kommandøren:

”Det er med glæde, vi byder Frelsens Hærs 22. general velkommen. Det er mennesker med integritet. Vi takker dig Gud for deres trofaste tjeneste. Herre, verden omkring os er i oprør. Vi behøver dig i dag mere end nogensinde. Vi beder om dit nærvær hos vore verdensledere, at du vil beskytte deres hjerter og sind og dagligt fylde dem med en overflod af visdom. Må din velsignelse være over dem i dag og altid.”

”Vi vil tjene med alt, hvad vi har”

Som Frelsens Hærs første general fra New Zealand replicerede general Lyndon Buckingham på velkomstordene med en hilsen på først maori og derefter engelsk, hvor han opmuntrede til helhjertet tjeneste – og forpligtede sig selv til det samme.

”I kan være forvisset om, at vi vil tjene med alt, hvad vi har, til Guds ære og hans rige. Gud velsigne jer,” lød det blandt andet, ligesom han rettede en særlig hilsen til kommandørerne Edward og Shelley Hill samt sin egen familie, der havde taget turen fra New Zealand til den britiske hovedstad.

”Gud har indsat jer i denne rolle”

Oberst Hary Haran, territorialleder for Singapore, Malaysia og Myanmar Territorium opmuntrede til tjenende lederskab.

Flere fik under velkomstmødet mikrofonen og bidrog med bibellæsninger, bønner og personlige hilsner. Blandt disse var Oberst Hary Haran, territorialleder for Singapore, Malaysia og Myanmar Territorium (hvor general Lyndon og kommandør Bronwyn Buckingham tidligere har været stationeret), som var i London som medlem af generalens rådgivende råd. Han hilste verdenslederne på vegne af hele Frelsens Hærs verden med følgende ord:

”På vegne af denne store familie hilser jeg jer i Herren Jesu Kristi navn. Dette øjeblik har været længe ventet. Jeg minder jer ydmygt om, at det er Gud, der har indsat jer i denne rolle. Med den tillid I er blevet vist, forventes der, at I må vise jer trofaste. I skal vide, at Hæren betragter jer som Kristi tjenere, og at vi elsker og stoler på jer. På vegne af hele vor internationale bevægelse anerkender vi jer som vore internationale ledere. General, et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Foren os, led os, tjen os med din vision og led os til fronten.”

Cheerleader for ungdommen

Kommandør Bronwyn Buckingham betonede vigtigheden af give plads til de unge i Frelsens Hær.

Ligeledes bidrog en række unge fra forskellige hjørner af Frelsens Hæe med velkomsthilsner og tanker omkring Frelsens Hærs fremtid, blandt andet via korte videoklip. Indlæg, der på en særlig måde blev påskønnet af kommandør Bronwyn Buckingham, der udtrykte sin personlige støtte til, at unge spiller en større rolle i Frelsens Hær:

”Jeg tror, vi ser en generation, der rejser sig for at indtage deres plads i denne hær, og jeg vil være blandt dens mest højlydte og støttende cheerleaders. Det er min bøn, at vi lader Helligånden virke i os for at gøre og være det, der behager ham, alt sammen til Guds ære,” sagde hun.

Iklædt korowai og velsignet

Inden general Buckinghams prædiken blev både han og kommandør Bronwyn af kaptajn Hana Seddon, major Campbell Roberts, Nan Patea og hendes søn Hohepa fra New Zealand, iklædt en fjerklædt korowai (fjerklædt maori-kappe) og velsignet, blandt andet med en sangbar version af versene fra Efeserbrevet 4,3-6.

Vor arv og motivation

Generalen indledte sit budskab med en reference til sit personlige slægtskab med de første officerer, der for 133 år siden blev sendt fra England til New Zealand. De indgik som en del af de i alt 90 officerer, der i forbindelse med William Booths ’krigssamling’ i november 1890 blev sendt fra London til forskellige dele af verden.

General Lyndon Buckingham takkede for velkomsten…

”Hvad motiverede dem til på den måde at stille sig til rådighed for Gud og Frelsens Hær?” spurgte han retorisk – og pegede på tre fællesnævnere, han havde researchet sig frem til: Et livsforvandlende møde med Gud, en længsel efter at række evangeliet til andre og en oprigtig omsorg for andre mennesker.

”De vidnede alle om et livsforvandlende møde med Gud, der fuldstændig transformerede dem. De oplevede at blive tilgivet, renset, favnet og forstået af Guds kærlighed til dem. Herefter ønskede de at dele den oplevelse med andre, hvilket er selve DNA’et i vor bevægelse. De havde en ægte omsorg og omtanke for andre mennesker – de fortabte, sårbare, sårede og dårligt stillede.”

”Dette kom ikke alene til udtryk ved de ting, de sagde, men også ved det, de gjorde. De var drevet af en længsel efter at synliggøre evangeliets værdier. Det er vor arv, og jeg elsker at se deres dybe ønske om at herliggøre Gud med deres liv – et liv, hvor de ville være lys og salt.”

Jeg er 100 procent dedikeret – hvad med dig?

… og udfordrede tilhørerne til at følge kaldet til tjeneste.

”Det var i al enkelhed deres strategi – at kende Gud og gøre ham kendt. At drage omsorg for andre og stræbe efter et helligt liv. Jeg glæder mig over, at der også er mænd og kvinder over hele verden i dag, som er grebet af disse tre store ideer,” sagde han med indbygget udfordring til tilhørerne:

”Dette er afgjort tiden for Kristi legeme til at rejse sig og forenes om det, der er vor bestemmelse. Lad os komme i gang med det. Jeg er 100 procent dedikeret – hvad med dig? Undervurder ikke, hvordan Guds rige vil bruge os. Du kan være med til at ændre verden.”

Respons i form af kampråb og bøn

Udfordringen blev mødt af en spontan respons fra de tilrejsende fra New Zealand, som inden prædikenens afslutning, udførte en såkaldt ’Haka’ (et traditionelt Maori-ritual, der udtrykker kampgejst). Bag initiativet til dette stod kaptajn Daniel Buckingham sammen med kaptajn Hana Seddon og Nan Patera.

Efter generalens prædiken fulgte endnu en spontan respons fra fremmødte, idet mange kom frem for at omslutte general Lyndon og kommandør Bronwyn Buckingham med forbøn.

Vi kan gøre så meget mere

Forinden opsummerede han sit budskab med en appel til være i det, Gud gør og kan gøre gennem Frelsens Hær i dag.

”Vi har flere ressourcer nu, end vi nogensinde har haft. Vi er repræsenteret over hele verden. Blandt mennesker, der behøver Guds kærlighed synliggjort, ligesom denne verden behøver at se gudsfyldte mennesker. Der er så meget mere, vi kunne gøre. Jeg melder mig,” erklærede han og ønskede tilhørerne Guds velsignelse.

Både International Staff Songsters og International Staff Band medvirkede ved velkomstmødet.

Det er muligt at gense velkomstmødet via Frelsens Hærs internationale hjemmeside ved at klikke her.

Se flere glimt fra velkomstmødet herunder:
Scroll to Top