Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Kenya østlige territorium.

Bønnefokus 11. – 17. september 2023
Kenya østlige territorium
Territorialledere: Obersterne Daniel og Anne Kiama

Bønneemner:

  • Bed om, at ’en sjælevindende ånd’ fortsat må være hovedprioritet i alle programmer i børne- og ungdomsarbejdet, samt tilbud til kvinder og mænd.
  • Bed om trivsel og godt helbred for alle aktive og pensionerede officerer.
  • Bed om politisk stabilitet i Kenya.
  • Bed for høstofferet, der optages den 15. oktober 2023 – at Gud må velsigne territoriet både økonomisk og åndeligt.
  • Bed om åndeligt gennembrud i forbindelse med det kommende ’Brengle Institut’ i oktober 2023.
  • Bed for en vellykket udnævnelsesweekend den 2.- 3. december 2023 med ordination og udsendelse af kadetsessionen Defenders of Justice og i denne forbindelse, en sammenkomst i ’sølvstjerne-fællesskabet’ (mødre til officerer).
  • Bed om åndelig vækst hos vore unge i forbindelse med den territoriale ungdomskonvention den 12.-16. december 2023.
  • Bed for generalens og verdenspræsidenten for kvindearbejdets besøg i Kenya i forbindelse med 100-årsfejringen fra 21. februar til 4. marts 2024.
Scroll to Top