Frelsens Hær indfører whistleblowerordning 

Vi vil informere om, at Frelsens Hær nu har fået en whistleblowerpolitik og en formel ordning for ”whistleblowing” på plads. Dette er i tråd med både bestyrelsens ansvar og med de værdier og principper, som ligger i vores nye organisationsstruktur, med en god forvaltning baseret på åbenhed og ansvarlighed.  

Enhver utilfredshed og oplevelse af uacceptable forhold, man måtte opleve som officer, soldat, civilt medlem, frivillig eller ansat i Frelsens Hær i Danmark, eller hvis man på anden måde er knyttet til Frelsens Hær, skal fortsat søges løst overfor den, det vedrører eller den nærmeste ansvarlige leder. Dette vil fortsat være hovedreglen. 

Men i nogle sammenhænge kan det være aktuelt at få en uafhængig og tryg vurdering og plan for videre behandling af klager eller utilfredshed. Whistleblowerordningen skal dog hverken erstatte eller træde i stedet for de eksisterende kommunikationsveje internt, og det anbefales, at de eksisterende kommunikationsveje så vidt muligt anvendes. 

Vi har indgået en aftale med SIRIUS advokater om at administrere denne whistleblowerordning for os. 

Mulighed for whistleblowing og nærmere information vil man kunne finde via et link både på vores eksterne og interne internet-sider (frelsenshaer.dk og fhportal.dk). Når man klikker på linket, vil man kunne se en beskrivelse af, hvordan whistleblowerordningen fungerer og hvilke emner og forhold, man kan indberette via denne ordning. 

På vegne af Frelsens Hærs bestyrelse 

Jan Risan
Landsleder/bestyrelsesformand

Scroll to Top