Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Sydamerikas vestlige territorium.

Bønnefokus 23. – 29. oktober 2023
Sydamerikas vestlige territorium
Territorialledere: Obersterne Alex og Luz Nesterenko

Bønneemner:

  • Bed for udfordringen om på kreative måder at række ud til mennesker og tjene dem passioneret.
  • Bed for vækst, evangelisering og udvidelse af arbejdet – at nye familier må vindes for Kristus, og at nye ordrer må åbne op for nye initiativer.
  • Bed om fornyelse af det sociale arbejde i forhold til de aktuelle behov og omfattende programmer.
  • Bed om, at alle officerer må kunne opnå 85 procent af deres løn inden 2024.
  • Bed for territoriets plan for selvfinansiering samt projekter for økonomisk uafhængighed.
  • Bed om udvikling og åndelig vækst blandt lokale ledere – at de må udrustes til mission og fornyes i deres kald, hvad enten det er til fuldtidstjeneste eller som underofficerer.

Sydamerikas vestlige territorium består af landene Peru, Bolivia, Ecuador og Chile.

Scroll to Top