En strategi for nutid og fremtid

Frelsens Hærs bestyrelse lagde på sit møde den 16. september sidste hånd på en overordnet strategi for Frelsens Hær i Danmark og Grønland. En strategi, der skal hjælpe os til sammen at prioritere, fokusere og lykkes med Frelsens Hærs opgaver i vort territorium.

Mange har været involveret og bidraget med input, både individuelt og i workshops, siden processen blev bredt ud for et halvt år siden.

Resultatet er nu en godkendt territorial strategi, der hviler på Frelsens Hærs værdier og missionserklæring.  

Strategien beskrives i to dele, henholdsvis en række kendetegn og pejlemærker. Disse er: 

Kendetegn:

  1. Vi er Jesuscentrerede
  2. Vi er korpsbaserede og lægger vægt på fællesskab
  3. Vi er samfundsorienterede
  4. Vi arbejder for social retfærdighed
  5. Vi arbejder for bæredygtighed

Pejlemærker:

  1. Vi vil gøre Frelsens Hær stærkere og større
  2. Vi vil forny Frelsens Hær
  3. Vi vil dygtiggøre Frelsens Hær
  4. Vi vil blive bedre til at samarbejde

Ligesom Frelsens Hærs værdier er beskrevet i en værdibog, vil også strategien blive yderligere beskrevet i en strategibog, der udkommer på et senere tidspunkt.

Implementeringen af strategien vil finde sted fra begyndelsen af 2024, hvor det enkelte korps, institution, genbrugsbutik og øvrige enheder bliver udfordret til at udarbejde sin egen strategi i tråd med den overordnede strategiplan.

Vi glæder os til at komme i gang, og vi tror, strategien vil være en stor hjælp for os til at prioritere, fokusere og lykkes med Frelsens Hær i Danmark og Grønlands mission. 

Vi vil også gerne takke for det store engagement, vi har oplevet i processen med at sætte ord på Frelsens Hærs kendetegn (det, vi gerne vil være kendt for), og de pejlemærker, der på en særlig måde vil være en hovedprioritet fremover.

Med ønsket om Guds velsignelse 

På vegne af Frelsens Hærs bestyrelse 

Jan Risan
Landsleder/bestyrelsesformand

Scroll to Top