Korpsledere i Vejle forfremmet til kaptajner

Løjtnanterne Jan og Eydritt Marseille kunne fra i går søndag den 10. december tilføje endnu en stjerne på de røde distinktioner og kalde sig kaptajner i Frelsens Hær.

Lykønskning med forfremmelsen.

Forfremmelsen fandt sted under gudstjenesten i Vejle korps, der blev ledet af Frelsens Hærs territorialledere, oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan.

Anerkendelse for mange års tjeneste

Almindeligvis må løjtnanter vente fem år på at foretage næste trin på rangstigen. Men selvom det blot er seks måneder siden, Jan og Eydritt blev udnævnt til officerer, havde de forud for officersuddannelsen 10 års virke bag sig i spidsen for Frelsens Hær i Nakskov, hvilket er begrundelsen for, at de nu er steget lidt hurtigere i graderne.

Karina Eis og Kirstine Marseille fra lovsangsteamet i Valby medvirkede også ved gudstjenesten.

Den officielle anerkendelse foregik uden en formel ceremoni, men blot med ingredienser som overrækkelser af de nye skulderstropper, forbøn og applaus fra forsamlingen. Klapsalven fra salen fulgte imidlertid først, da formålet med Jan Risans lidt kryptiske meddelelse om, ’at der nu ikke længere er løjtnanter til at lede Frelsens Hær i Vejle,’ stod klart i det sydøstjyske korps.

Opmuntrende bibelhilsen

Sammen med forfremmelsen fulgte også et opmuntrende bibelord til dem begge.

Forkyndelse ved oberstløjtnant Jan Risan.

Til Jan Marseille lød således opfordringen fra Filipperbrevet 4,6-7 om ’ikke at være bekymret for noget, men i alle forhold bringe sine ønsker frem for Gud med påkaldelse og tak’, mens Eydritt Marseille fik løftet fra Esajas 40:30-31 om, at ’de, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at blive udmattede.’

Som en del af kadetsessionen Reflectors of Holiness blev Jan og Eydritt Marseille udnævnt som officerer fra Frelsens Hærs norske officersskole i juni 2023 og fik ordrer som korpsledere i Vejle og for Jans vedkommende også som assisterende informationschef. Et virke, de nu kan varetage med rang af kaptajn.

Vi ønsker hjertelig tillykke og Guds rige velsignelse.

Scroll to Top