Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Filippinerne territorium.

Bønnefokus 18. – 24. december 2023
Filippinerne territorium
Regionsledere: Obersterne David og Elsa Oalang

Bønneemner:

Pris Gud:

Det territoriale tema for 2022-2023: ”Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår” (Efeserbrevet 3,20), er blevet overvældende bekræftet. På trods af pandemien er både forsagelsesofferet og hjælpeindsatsen øget. De fleste korps har oplevet stigende indtægter, og forskellige lokale initiativer til ejendomsudvikling samt korps- og divisionsprogrammer har bidraget til vækst i evangelisation og antallet af soldater.

Bøn til Gud:

  • Bed om, at flere unge må respondere på kaldet til officersskab. Bed også for udrustning af tjenestevillige, som stiller sig til rådighed for et vist antal års tjeneste – og som efterfølgende har mulighed for at søge optagelse på officersskolen eller vende tilbage til deres virke som underofficerer.
  • Bed om større indvirkning gennem samfundsbaserede socialprogrammer, der fokuserer på at udvikle katastrofeberedskab, styrke og modstandsdygtighed.
  • Bed for, at vores socialtjeneste må blive i stand til at forny sin akkreditering som en anerkendt institution, så vi kan opnå bedre og større donationer fra offentligheden.
  • Bed for Bethany Children’s Home (BCH), vort tilflugtssted for piger, der har været udsat for overgreb. Hjemmet er blevet erklæret ubeboeligt, hvorfor tilbuddet har måttet flyttes til offentlige faciliteter. Bed for BCH’s fremtid.
  • Bed for vore ejendomsudfordringer, idet vi vokser i både antal af soldater og korps.
  • Bed for vores uddannelsestjeneste (skoler og læringscentre), at de fortsat må være i stand til at håndtere udfordringer som følge af pandemien.
  • Bed for det territoriale tema for 2024, ’Beåndet og uden skam’, med afsæt i Romerbrevet 1,16: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror”. Må dette tema inspirere salvationister til frimodigt at stå faste og være verdens lys og salt. Bed for flere målrettede og radikale evangelisations- og missionsfremstød.
Scroll to Top