Går på pension efter næsten 40 års officerstjeneste

Kommandørerne Anthony og Gillian Cotterill, der fra 2014 til 2018 gjorde tjeneste i Danmark og Grønland, gik ved årsskiftet på pension efter næsten fire årtiers aktiv officerstjeneste.

De har siden august 2018 været henholdsvis territorialleder og territorialansvarlig for lederudvikling i det britiske og irske territorium – og blev torsdag i sidste uge efterfulgt af de hidtidige henholdsvis chefsekretær og territorial sekretær for lederudvikling, kommandørerne Paul og Jenine Main.

Tak fra Frelsens Hærs stabschef

Frelsens Hærs stabschef, kommandør Edward Hill.

Frelsens Hærs stabschef, kommandør Edward Hill har udsendt en takkehilsen med en opsummering af kommandørerne Cotterills tjeneste i ind- og udland, som gengives på dansk herunder:

Kommandørerne Anthony og Gillian Cotterill, der senest har tjent som henholdsvis territorialleder og territorialansvarlig for lederudvikling i det det britiske og irske territorium, gik på pension den 31. december 2023.

Anthony og Gillian Cotterill ankom til officersskolen fra deres hjemmekorps, Regent Hall i London og blev kadetter i sessionen ‘Guds tjenere’, og de blev udnævnt til officerer i Frelsens Hær den 25. maj 1984.

Efter deres officersudnævnelse fik de korpsordrer til Skotland, hvor de i tre år gjorde tjeneste i North Scotland Division, først i Buckie og Buckpool og derefter i Arbroath. Fra maj 1987 forblev de i Skotland, men flyttede til Glasgow for at gøre tjeneste som korpsledere i Pollokshaws. Her blev de forfremmet til kaptajner i maj 1989.

I maj 1991 flyttede parret tilbage til England, til West Midlands Division, hvor Anthony blev udnævnt til divisionsungdomssekretær og Gillian til divisionsungdoms-programofficer. De gjorde tjeneste ved West Midlands divisionshovedkvarter i de følgende seks år, hvor Gillian blev udnævnt til felt-programofficer i maj 1996.

I maj 1997 vendte kaptajnerne Cotterill tilbage til korpsarbejdet, hvor de gjorde tjeneste i Hemel Hempstead korps i de næste syv år frem til juni 2004, efter at have fået rang af majorer i 2001.

I juni 2004 ventede nye opgaver, idet majorerne Anthony og Gillian Cotterill tiltrådte som henholdsvis divisionschef og divisionsansvarlig for kvindearbejdet i London South-East Division. Et virke de varetog i yderligere otte år og, hvor de i februar 2009 blev forfremmet med rang af oberstløjtnanter.

I juli 2012 blev Anthony rektor for officersskolen, William Booth College i London, mens Gillian samme sted blev assisterende rektor samt personaleofficer for officerer.

Fra september 2014 fulgte en periode med oversøisk tjeneste, idet parret fik ordrer til Danmark og Grønland territorium, hvor de virkede som henholdsvis chefsekretær og territorial sekretær for kvindearbejdet indtil januar 2018.

Da de vendte tilbage til Storbritannien og Irland, overtog de efter en kort orlovsperiode og med rang af kommandør, fra april 2018 ansvaret som henholdsvis chefsekretær og territorial sekretær for lederudvikling.

Allerede i august samme år overtog de imidlertid ansvaret som henholdsvis territorialleder og territorialansvarlig for lederudvikling i det det britiske og irske territorium – de samme poster, som de varetog indtil deres pensionering.

Om deres officerstjeneste har kommandørerne Cotterill skrevet følgende:

”Da vi forlod vort hjemkorps, Regent Hall, for at tage på officersskolen i 1982, var det bibelvers, Gillian delte med menigheden ved vort farvelmøde, hentet fra 1. Timoteusbrev 1,12:

“Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste.”

Alle disse år senere vidner vi om, at dette er sandt. Kristus har givet os styrke og gjort os i stand til at tjene ham i de sammenhænge, hvor vi har haft det privilegium at få ordrer til. Vi takker og priser også Gud for de skønne mennesker, vi har haft fornøjelse af at rejse sammen med.”

Vi takker Gud for kommandørerne Anthony og Gillian Cotterills liv og tjeneste i vished om, at de både personligt og i deres virke har velsignet og berørt mange mennesker ved de respektive ansvar, de har udført. Nu, hvor de officielt pensioneres fra aktiv tjeneste, ønsker vi dem stor glæde og velsignelse på denne næste fase af deres livsrejse.

Kommandør Edward Hill
Stabschef

Genlæs interview med ’the Cotterills’ i Danmark

De daværende oberstløjtnanter Anthony og Gillian Cotterill i 2014.

Kort efter, de daværende oberstløjtnanter Anthony og Gillian Cotterill for knapt 10 år siden var tiltrådt i Danmark og Grønland, gav de i januar 2015 et interview til Krigsråbet.

Her satte de deres egne ord på såvel deres personlige trosrejse som geografiske ’turné’ ned gennem England – inden deres entré til den danske hovedstad og deres tjeneste her fra 2014 til 2018.

Interviewet kan genlæses ved at klikke her eller på billedet til højre (side fire til seks i bladet).

Scroll to Top