Verdensvid bøn for Frelsens Hær – opdateret

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder USA’s østlige territorium.

Bønnefokus 8. – 14. januar 2024
USA’s østlige territorium
Territorialledere: Kommandørerne Ralph og Susan Bukiewicz

Bønneemner:

  • Bed for de nye territorialledere i USA’s østlige territorium, kommandørerne Ralph og Susan Bukiewicz, der tiltrådte deres nye ansvar ved årsskiftet.
  • Bed for de nye ledere for Adult Rehabilitation Center, oberstløjtnanterne Timothy og Willie Mae Lyle, samt for Southwest Ohio og Northeast Kentucky’s divisionsledere, majorerne Scott og Susan Kelly, idet de indtræder i deres nye opgaver.
  • Bed for alle officerer i USA’s østlige territorium, at de må finde tid til at hvile og restituere sig efter en travl juleindsats.
  • Bed for officersskolen og aspirantsekretæren samt deres teams i deres indsats for at anspore potentielle aspiranter over hele territoriet til at søge optagelse på officersskolen.

Scroll to Top