Næstekærlig faste – dag 26: Sig tak

I fastetiden gives her en daglig udfordring til, hvordan man fra askeonsdag til påskedag kan ’faste’ fra sit personlige forbrug af tv, søde sager eller sociale medier mod til gengæld at vægte venlige handlinger, kvalitetstid og støtte til andre.

Sammen med et skriftsted fra Bibelen til refleksion bringes en konkret opfordring til efterfølgelse.

Opfordringen i dag, torsdag den 14. marts lyder således: Sig tak.

  • Skriftsted: Kolossenserbrevet 2,6-7: “Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.”
  • En venlig gestus: Sig bevidst og oprigtigt ‘tak’ til dem, der betjener dig i dag. Lige fra kassedamen i supermarkedet til chaufføren i bussen, baristaen på kaffebaren og rengøringsassistenten på kontoret m.fl.

Det er muligt at finde yderligere materiale (på engelsk) om udfordringen til næstekærlig faste – blandt andet til promovering på sociale medier på adressen sar.my/spirituallife

Scroll to Top