Nye titler og topledere for Frelsens Hær i Europa

Mens obersterne Cedric og Lyn Hills til juli 2024 tiltræder som internationale sekretærer for Frelsens Hær i Europa, ligestilles det nuværende lederpar fra marts i deres officielle titler.

Lederparret for Frelsens Hærs europakontor på det internationale hovedkvarter i London (IHK) er hidtil blevet betegnet som henholdsvis International sekretær og zonesekretær for Europa. Fra 1. marts i år er dette ændret således, at begge ægtefæller benævnes som internationale sekretærer. Baggrunden er, at man ønsker at anerkende deres lighed i rang, ansvar og indflydelse. Lederparrets respektive ansvarsområder forbliver uændrede.

Kommandørerne Johnny og Eva Kleman.

Siden januar 2018 er ansvaret for Frelsens Hær i Europa blevet varetaget af kommandørerne Johnny og Eva Kleman. Efter seks et halvt år på posten vender de imidlertid den 1. juli 2024 hjem til Sverige og Letland territorum, hvor nye opgaver venter.

De efterfølges fra samme dato af det britiske officerspar, obersterne Cedric og Lyn Hills (billedet herover), der for tiden er territorialledere i Tyskland, Litauen og Polen territorium. De overtager ansvaret som internationale sekretærer for Europa med rang af kommandører.

Scroll to Top