Telia og Frelsens Hær i digitalt parløb mod tøjspild

Med ny mobilteknologi giver Frelsens Hærs sjællandske tøjcontainere nu selv besked, når de skal tømmes. En digital løsning udviklet af Telia, som både gavner klimaet, indtægtsgrundlaget på brugt tøj og i sidste ende indsatsen for socialt udsatte.

I sidste måned blev de små mobilsendere monteret på 175 af Frelsens Hærs tøjcontainere på Sjælland. På sigt er det planen, at systemet skal udvides til hele landet. Der er tale om en samarbejdsaftale mellem Telia og Frelsens Hær, som løser et stort og ressourcekrævende problem.

Tøjspild til en halv million kroner

Hidtil har det været vanskeligt at forudsige, hvornår den enkelte container er klar til at blive tømt. Et problem, der har medført, at tøj efterlades ved siden af containeren med risiko for at blive ødelagt af regn og dyr. Dette spild anslås årligt at koste Frelsens Hær over en halv million kroner.

Med den mere effektive afhentning af tøj er det håbet fremover både at kunne opsætte og tømme flere containere og således øge antallet af tømninger – og dermed også indtægten.

En effektiv og grøn løsning
Konkret består løsningen i, at der installeres en sensor i hver tøjcontainer, som registrerer, hvor meget tøj der er afleveret. Hver sensor er udstyret med et SIM-kort, der sender et signal til et centralt overvågningssystem, når containeren er ved at være fyldt. Dette gør Frelsens Hær i stand til at monitorere samtlige containere og planlægge både kørsel og tømning.

Foruden en mere effektiv tøjindsamling, undgås således unødvendig kørsel, hvilket begrænser den samlede CO2-udledning.

Hør og se mere om samarbejdsaftalen mellem Telia og Frelsens Hær via et lille videoklip – klik her.

Scroll to Top