Information fra ledelsen – tak og forfremmelse

Forfremmet til kaptajn

Det er en glæde at kunne meddele, at løjtnanterne Astrid og Strange Christensen nu forfremmes til kaptajner.

Begge gennemførte i sin tid officersuddannelse ved officersskolen i Norge som distancestuderende, mens de sideløbende stod i spidsen for Frelsens Hær i Sønderborg.

Som en del af kadetsessionen ’Nådens budbærere’ blev de ordineret som officerer i Frelsens Hær i 2015, hvorefter de frem til nu har fortsat deres virke i Sønderborg.

Fra juli overtager de imidlertid nye ansvar med base i Odense, nu med rang af kaptajn.

Vi ønsker hjertelig tillykke og Guds rige velsignelse.

Tak for ’den ekstra mils’ tjeneste

Med disse linjer vil vi gerne sige tak og ønske Guds velsignelse til to trofaste lederpar, som ved udgangen af juni afslutter deres korpsledertjeneste – ikke mindst ’den ekstra mils’ tjeneste, som de har gjort, efter de nåede den normale pensionsalder.

Det gælder: 


Kaptajn Preben og sergent Annie Kristensen

Det er en æra, der slutter, når Annie og Preben Kristensen efter to år afslutter ansvaret for Frelsens Hær i Nyborg – det samme korps, som i 2002 var Preben Kristensens første ordre. Dengang arbejdede han sideløbende som it-underviser, idet han som civiløkonom påtog sig korpsansvaret efter mange år som underviser på Niels Brock og Handelshøjskolen.

Fra Nyborg skiftede ansvaret siden til korpscentret Kalejdoskop på Nørrebro, hvor han i 2007 efter et gennemført løjtnantsforløb blev udnævnt til kaptajn. Et modent sporskifte, der skulle vise sig at blive langvarigt.

Efter 18 år i lederstillinger på Frelsens Hærs Hovedkvarter fulgtes Annie således med ham videre til Rønne korps, hvor de sammen delte korpsledergerningen. Parallelt med dette har hun indtil nu i knap 30 år varetaget ansvaret for Frelsens Hærs legater og arvesager, noget hun fortsætter med. Med tiden fik også hun rødt på skuldrene, idet hun i 2015 blev udnævnt til sergent.

Majorerne Ann-Cathrin og Kjell Bergman

Inden udgangen af juni vender majorerne Ann-Cathrin og Kjell Bergman hjem til Sverige efter – endnu – et år med ansvar for Frelsens Hær i Aalborg, hvor han i tillæg har været teamleder for Aalborg og Frederikshavn korps.

Det er tredje gang, parret har gjort tjeneste i Danmark, idet de også i tre år frem til deres pensionering i 2016 var korpsledere i Aalborg samt pastorale udviklingsofficerer for Region Nordjylland. Længe før dette har de endvidere – ligeledes med bopæl i Aalborg – i en periode haft divisionsansvar for Frelsens Hær i Jylland.

Både før og mellem deres indsats i Danmark har de ligeledes haft et mangeårigt virke som officerer i hjemlandet. Når de nu efter endnu en udstationering her i territoriet vender tilbage ’hinsidan’, venter der givetvis et fortsat aktivt otium der.

Jan Risan
Chefsekretær/Souschef

Scroll to Top