Pris for at bygge bro i Sønderborg

Årets Brobyggerpris i Sønderborg gik til henholdsvis Frelsens Hær og ægteparret Poul og Britt Sørensen fra Nordborg – for deres respektive virke blandt nydanskere i kommunen.

Prisen blev i går torsdag overrakt af formanden for Integrationsrådet, Desalegn Tufa, ved en sammenkomst i Byrådssalen.

Her fremhævede han blandt andet som begrundelse, at Frelsens Hær har formået at skabe et trygt rum, hvor borgere med anden etnisk baggrund end dansk får indsigt i danske højtider og traditioner, ligesom Frelsens Hær med deres rummelighed har kontakt med mange sårbare familier.

Et fast holdepunkt under coronakrisen

En indsats, der blandt andet finder sted via tilbud som familieværksted, voksencafé og andre aktiviteter rettet mod mange nationaliteter. Ikke mindst har Frelsens Hær under coronakrisen været et fast holdepunkt for familier, der på grund af sociale og andre vanskeligheder i forvejen let kan føle sig isolerede.

Prisen, der blev overrakt sammen med et håndlavet fad af den lokale glaskunstner Tove Hansen, blev modtaget af korpsleder, major Kaisa Sørensen og Tina Kampfenborg fra Frelsens Hær i Sønderborg.

To modtagere af prisen

Et enigt dommerpanel bestående af borgmester Erik Lauritzen, formand for arbejdsmarkedsudvalget Jan Prokopek Jensen og formand for kultur-, borger- og fritidsudvalget Charlotte Riis Engelbrecht udvalgte foruden Frelsens Hær også ægteparret Poul og Britt Sørensen.

Parret modtog prisen, fordi de som ildsjæle har taget et personligt initiativ for at række ud til flygtninge og indvandrede med mange praktiske forhold samt for undervisning af flygtninge i modtagerklasser i Sønderborg Kommune.

Vindere for anden gang

Brobyggerprisen gives til en eller flere personer/organisationer, som har ydet en fantastisk og ekstraordinær indsats for at fremme integrationen af minoritetsgrupper og for at skabe mangfoldighed i Sønderborg Kommune. Det er anden gang, brobyggerprisen tilfalder Frelsens Hær, idet korpset i Sønderborg også var modtager af prisen i 2016.

Se flere fotos samt omtale af begivenheden på korsets Facebook-profil ved at klikke her.

Scroll to Top