Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Danmark og Grønland Territorium.

Bønnefokus 21. – 27. marts 2022
DANMARK OG GRØNLAND TERRITORIUM
Territorialledere: Oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan

Bønneemner:

  • Vi beder om, at visionen “Håb og liv i Jesus” gennemsyrer hele territoriet, og at dette sker både ved Åndens kraft og fornyelse, og ved at vi lærer af alle de gode eksempler på livsforvandling, der finder sted i vores korps og programmer.
  • Vi beder for territoriets enhed: At alle, officerer, soldater, civile medlemmer, frivillige, ansatte, gæster og donorer føler sig inkluderet i missionen.
  • Vi beder om, at den gode implementering af den nye ledelsesmodel og -principper (Governance) fortsætter og bidrager til øget deltagelse, ansvarlighed og åbenhed i hele Frelsens Hær.
  • Vi beder om, at vi prioriterer rigtigt, og at vi er i stand til at være innovative og relevante i vor tid i vort samfund.
  • Bed om, at vi som kirke må være relevante for den unge generation i vort samfund og kunne tiltrække flere børn, unge og familier.
  • Vi takker for det gode arbejde, der er udført blandt socialt, udsatte i Grønland gennem de sidste ni år og de muligheder, vi nu ser for vækst.
  • Vi takker for en forbedret økonomisk situation, men vi fortsætter med at bede for øget bæredygtighed, især i vore korps.
Opråb om bøn fra Frelsens Hærs territorialleder

Bønneemnerne herover blev sammen med et opråb om bøn fra oberstløjtnant Jan Risan også bragt her på FH-portalen for nogle uger siden.

Tag del i bønnen – og tag også gerne tid til at genlæse territoriallederens opråb ved at klikke her.

Scroll to Top