Mindeord om general John Larsson

Efter general John Larssons forfremmelse til herligheden den 18. marts 2022, har stabschefen, kommandør Lyndon Buckingham udsendt følgende mindeord om Frelsens Hærs 17. Internationale leder.

John Larsson blev født i Sverige den 2. april 1938. Han var officersbarn og tilbragte sine tidlige år i Sverige, Danmark, Chile og Argentina. I en alder af blot 12 år talte han således flydende svensk, dansk, engelsk og spansk. Efter familiens tilbagevenden til Storbritannien fra tjenesten i Sydamerika blev han fra sit hjemkorps i Upper Norwood optaget som kadet på Frelsens Hærs internationale officersskole i London, hvorfra han blev udnævnt til officer den 17. maj 1957.

Hans første ordre som korpsofficer gik til det det nordøstlige England i Southwick, en bydel i Sunderland samt det nærtliggende Washington. Her var han stationeret i blot et år, inden han vendte tilbage til officersskolen, hvor han som en del af staben gjorde tjeneste de følgende syv år. Han blev forfremmet til kaptajn i maj 1960.

I maj 1966 genoptog han gerningen som korpsleder, først i Hillingdon og derefter i Ealing. Mens han var her, blev han den 5. juli 1969 gift med kaptajn Freda Turner. Sammen flyttede de i maj 1970 til Bromley Temple korps, hvor de tjente i de næste fire år og i august 1971 blev forfremmet til majorer.

I januar 1974 fik majorerne Larsson ordre til det daværende Skotlands territorium, hvor John havde ansvar som territorial ungdomssekretær, inden han i oktober 1976 vendte tilbage til det britiske territorium. Her var han først assisterende national ungdomssekretær og derefter, fra april 1977 til maj 1980, national ungdomssekretær.

Verdensvid arv og indflydelse

En periode med oversøisk tjeneste begyndte i maj 1980 med oberstløjtnant John Larssons udnævnelse til chefsekretær i Sydamerikas vestlige territorium. Dette blev efterfulgt af en tilbagevenden til London i 1984, hvor oberst John Larsson i de følgende fire år var rektor for officersskolen.

I juli 1988 fik oberst John Larsson ordre til det internationale hovedkvarter, hvor han blev assistent for stabschefen for Storbritanniens administrative planlægning. En rolle, der omfattede den komplekse opgave at undersøge og forberede adskillelsen af Frelsens Hærs internationale og nationale administrationer i Storbritannien. En proces, der i sidste ende førte til oprettelsen af det britiske og irske territorium i november 1990.

Med rang af kommandør blev John Larsson selv udnævnt til den første territoriale leder for det nye territorium. Dette blev siden efterfulgt af yderligere territoriale lederskaber, først i det daværende New Zealand og Fiji territorium fra 1993 til 1996, og derefter i Sverige og Letland fra 1996 til 1999. I oktober 1997 blev kommandør John Larsson udpeget som medlem af generalens rådgivende råd (Advisory Council to the General) og blev i marts 1998 formand for det.

I 1999 udnævnte general John Gowans kommandør John Larsson til sin stabschef. Et ansvar, der blev indledt den 1. august 1999. Det var fra denne position, han blev valgt som Frelsens Hærs 17. general.

En trofast og ydmyg Guds tjener

General John Larsson gjorde tjeneste som verdensleder fra den 13. november 2002 til sin pensionering fra aktiv officerstjeneste den 2. april 2006.

Det er næsten umuligt at kvantificere general John Larssons verdensvide arv og indflydelse. Han var en trofast og ydmyg Guds tjener, der bidrog med sine gudgivne gaver på skrift og gennem musik til hele Frelsens Hærs verden. Hans forfatterskab omfatter blandt andet bøgerne Doctrine without Tears, The Man Perfectly Filled with the Spirit, Spiritual Breakthrough, 1929 og Those Incredible Booths.

Ikke mindst hans samarbejde med general John Gowans om skabelsen af 10 musicals, er velkendte i vid udstrækning både i og uden for Frelsens Hær og er en arv, der ikke kan undervurderes. Hans musik, både i forbindelse med de 10 musicals, men også i hans komposition af ord og musik til mange andre sange, har haft en betydelig åndelig betydning for mennesker i alle aldre. Mange, der har haft det privilegium at høre ham spille sine egne kompositioner ved klaveret, vil helt sikkert ikke glemme denne oplevelse.

Det skal hertil understreges, at også indvirkningen fra general Larssons egen karakter, blide og beskedne natur samt dybe åndelighed, indgår som en integreret del af hans arv til Frelsens Hær over hele verden.

Ved at takke Gud for den gave, general John Larsson var, udtrykker vi vore kondolencer og forsikrer om vores forbøn for kommandør Freda Larsson, deres sønner Karl og Kevin samt deres øvrige familie. Til dem dedikerer vi disse ord, tilsat smukke toner af general Larsson selv og baseret på Filipperbrevet 4,6-7:

The Lord is near; have no anxiety.
Make your requests known to God in prayer.

Then the peace of God,

which is beyond our understanding, 
will keep guard o’er your hearts and thoughts.

Vi beder om, at denne sandhed vil omgive og omslutte kommandør Freda Larsson og hendes familie i denne tid.

Livestreamning af general John Larssons bisættelse

General John Larsson bisættes fredag den 8. april, efterfulgt af en mindehøjtidelighed på officersskolen, William Booth College, i London. En begivenhed, der klokken 20.30 dansk tid (19.30 engelsk tid) bliver livestreamet på Frelsens Hærs YouTube-kanal: www.youtube.com/user/salvationarmyvideo

Scroll to Top