Grænseløse Gud: Vore prioriteter

I den seneste uge, hvor Frelsens Hærs territorialledere har været samlet til international lederkonference i Vancouver, Canada, var emnet for drøftelserne i torsdags Frelsens Hærs globale prioriteter. Et arbejde, hvor man gennem gruppesamtaler udpegede retninger og en ret forvaltning af Frelsens Hærs ressourcer.

Efter en optakt med refleksion i mindre grupper med afsæt i kommandør Robert Streets publikation, The Heart of God, samt Johannesevangeliets kapitel 13,33-38, konkluderede stabschefen, kommandør Lyndon Buckingham, at ’der fortsat er meget mere for Frelsens Hær at gøre for Guds rige, og at Herren har mere i vente for os i fremtiden’.

”Vi forvalter vore ressourcer og ser i dag på, hvilke globale prioriteter, vi bør vægte, idet vi fortrøstningsfuldt marcherer ind i fremtiden,” lød det fra Frelsens Hærs næstkommanderende, der samtidig takkede lederne for de processer, der allerede finder sted, men som nogle steder måske er blevet forstyrret af Covid19-pandemien.

Strategiske prioriteter

Kommandør Lee Graves, international sekretær for forvaltning, mindede de delegerede om generalens aktuelle strategiske prioriteter, der omfatter: Kirkelige anliggender, Frelsens Hærs ekspansion, børn i Hærens varetægt, forvaltning af institutionelle faciliteter, excellent lederskab, international finansiering (udrulning af NetSuite og IFAS), teknologisk fornyelse og opgradering (Office 365), tilførsel af overordnede ledere på det internationale hovedkvarter, i territorier og commands, at udvikle en kultur af organisatorisk ligestilling mellem kønnene, fuld indkomst for alle officerer og Frelsens Hærs internationale Covid-19-indsats.

“Hidtil er kun børn i Frelsens Hærs varetægt og forvaltning af institutionelle faciliteter fremragende på denne liste, mens andre områder stadig er på vej,” sagde han og opfordrede de delegerede til at overveje den aktuelle status for disse arbejdsområder.

“Er disse ting operationaliseret eller stadig et udestående? Hvilke globale prioriteter kræver eventuelt yderligere overvejelser?” spurgte han og understregede samtidig, at dagens fokus angik globale prioriteter med fokus på Frelsens Hær som helhed og ikke interne anliggender.

I forlængelse af det bad kommandør Graves de delegerede om at overveje de prioriteter, der er programsat under lederkonferencen samt i generalens rådgivende råd som mulige, fremtidige prioriteter. Han opfordrede også til bønsom bedømmelse af andre spørgsmål, som Herren måtte have lagt på deres hjerter. Disse blev yderligere sammenskrevet til en samlet liste og delt med de øvrige delegerede til yderligere diskussion.

Denne mulighed for i fællesskab at gennemgå Frelsens Hærs globale prioriteter blev blandt andet påskønnet af den territoriale præsident for Frelsens Hærs arbejde blandt kvinder i Indiens sydøst territorium, kommandør Mani Kumari Desari, der beskrev forløbet således: “Vi mødes i nødens stund for at dele forskellige perspektiver og drøfte Frelsens Hærs globale prioriteter med fokus på, hvor vi kommer til kort.”

Identificering og filtrering af prioriteter

Dagen forsatte ligeledes med input og inddragelse, hvor lederne havde mulighed for at indkredse den fremtidige ‘retning på Frelsens Hærs rejse’ og komme med input til forberedelsen af det næste kapitel i den internationale Frelsens Hærs historie.

Kommandør Buckingham præsenterede listen over prioriteter fra arbejdet tidligere på dagen og tilskyndede de delegerede til at mødes igen i deres grupper for at filtrere dens topprioriteter yderligere.

”I er på den måde med til at forme Frelsens Hærs fremtid,” påpegede han.

Da han ved afslutningen på dagens arbejde delte resultatet af gruppearbejdet i plenum gentog han dette sammen med en tak for deres grundige arbejde. “Dette er resultatet af de samtaler, vi har haft siden mandag samt fra generalens rådgivende råd. Tak, fordi I gør jeres bedste for at hjælpe os med at identificere, hvor vi skal koncentrere kræfter og ressourcer. Disse identificerede prioriteter vil blive taget op til fornyet overvejelse,” sagde han.

Foruden resultatet fremhævede nogle af de delegerede også selve processen som udbytterig.

Kommandør Yusak Tampai, territorialleder i Indonesien beskrev således forløbet på denne måde: “Dagens drøftelser om Frelsens Hærs globale prioriteter har været berigende, inspirerende og bekræftende,” mens kommandør Verona Haughton, territorial præsident for kvindearbejdet i det caribiske territorium fulgte op: “Dagen har været intens, idet vi har tumlet med nogle virkelig udfordrende emneområder på både globalt, territorialt og divisionsmæssigt plan. Vi har gravet dybt i vore tankeprocesser for at hjælpe Frelsens Hær med at udvikle sig til fremtiden.”

Rapporten her kan læses på engelsk på adressen sar.my/2022ICL Her er alle bulletiner fra den internationale lederkonference i Vancouver, Canada tilgængelige.

Scroll to Top