Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Australien territorium.

Bønnefokus 17. – 23. april 2023
AUSTRALIEN TERRITORIUM
Territorialleder: Kommandør Miriam Gluyas

Bønneemner:

Kommandør Miriam Gluyas fremhæver på en særlig måde følgende bønneemner:

 • Bed om, at vi som i territoriet må være Jesus-centrerede, ledet af Guds Ånd og med til at synliggøre Guds håb.
 • Bed om, at troen må vokse.
 • Bed om en oprigtig tillid til Gud.
 • Bed om salvationister og disciple, der vinder disciple, der vinder disciple.
 • Bed for gudhengiven strategi med fokus på at udvikle fremtidens ledere.

Øvrige bønneemner er:

 • Bed for implementering af en model for ’lokal missions-formidling’ og udvikling af trosveje.
 • Bed om, at Guds Ånd fortsat må finde et entusiastisk ‘ja!’ i hjerterne hos dem, han kalder til specifikke tjeneste- og officersfunktioner.
 • Bed for udviklingen af ledere og medlemmer til missionen på alle områder. Bed om, at høstens Herre må sende høstarbejderne.
 • Bed for udviklingen af nye ideer til samfundsengagement og nye strategiske missionsmuligheder.
 • Bed for udfordringen af kulturelle stereotyper og for opbyggelsen af nye kulturelle sammenhænge med respekt og værdighed.
 • Bed om, at salvationister må forblive tro mod evangeliets kerne og lærer, studerer, udlever og vokser sammen i gensidig kærlighed og ydmyg ansvarlighed.
 • Bed om, at mennesker må give plads til venlighed i deres hjerter, gøre gode gerninger og arbejde uselvisk til gavn for dem, der lider nød.
 • Bed for beboerne på øen Timor (beliggende mellem Australien og Indonesien) og andre sårbare befolkningsgrupper og arbejdere i Australien.
 • Bed om, at vort samfund fortsat må blomstre og trives under Jesu anvisning og på alle måder.
 • Bed om Guds visdom, mod og ledelse i hele vor Salvationist-mission og -strategi. At enhver beslutning vi træffer, må lede mennesker til Jesus og et liv med helfylde med ham
 • Bed om, at indsatte med støtte fra vore fængselskapellaner må se Jesu kraft til at hjælpe dem på deres vej til resocialisering og løsladelse.
 • Bed om afgørende Helligåndsoplevelser, der fører til, at mennesker giver deres liv til Jesus.
 • Bed om vækkelse, hvor børn og unges stemmer betones.
 • Bed om fornyelse: fornyet håb, fornyet vision og fornyet liv.
 • Bed om udholdenhed og håb for vort folk – især dem, der sørger, er udbrændte, er tæt på at stoppe eller på at miste håbet.
 • Bed om, at alle gudgivne visioner må opfyldes og Helligånden udgydes hurtigt og uhindret.
 • Bed om, at vi må bygge, genopbygge og ofre for enhed.
 • Bed om en forøget bønnekultur.
 • Bed om vejledning og visdom, idet vi søger at forvalte gudsrigets ressourcer bedst muligt.
 • Bed om en genopdagelse af discipelskab blandt salvationister og om gode ressourcer og materialer til dette formål.
 • Bed om, at enhver, der er blevet såret i vores bevægelse eller af nogen i vores bevægelse, må møde åbenhed og modtage Jesu fred, retfærdighed og genoprettelse i Jesu navn.
 • Bed for stadigt bedre praksis, principper og processer for at beskytte de sårbare, vort personale og samfundet mod misbrug og uret.
 • Bed om, at vores fjende, Satan må være bundet og mennesker både i og uden for vor bevægelse må blive forvandlet og befriet af Jesu blod.
 • Bed om, at apati, sløvhed, frygt, angst og alle andre foruroligende ånder må blive fordrevet i Jesu navn og afløst af sult og tørst efter retfærdighed.
 • Bed om, at vi som Guds folk må indse, hvor vi har syndet og gjort oprør, og at vore erkendelse må føre bekendelse, omvendelse, fylde af Helligånden – og at vi med iver må følge Gud og frimodigt gøre hans navn helligt.
 • Bed om, at mennesker må få en sult efter at udforske meningen med livet og åbenhed for at blive introduceret til Jesus.
Scroll to Top